Werkwijze zorg

“Werkwijze zorg”

Kennismaking & Intake

Op basis van uw situatie en hulpvraag stellen we een medewerker van Saffier aan u voor. Uw huis is uw vertrouwde omgeving en dat moet zo blijven, ook met zorg in huis. Vanuit Saffier doen we ons uiterste best om zoveel mogelijk gebruik te maken van vaste medewerker, zodat u altijd een vertrouwd gezicht ziet.
Na de kennismaking volgt een (vrijblijvend) intake gesprek. Tijdens dit gesprek inventariseren we uw zorgbehoefte en de rol die wij daar in kunnen spelen.


Indicatie

Besluit u om graag hulp te ontvangen vanuit Saffier en wilt u een indicatie aanvragen? Wij helpen u met de indicatie aanvraag. Als u thuiszorg ontvangt, moet u een deel van de kosten zelf betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan in uw situatie en int deze bijdrage ook. Ga naar de site van het CAK www.hetcak.nl voor meer informatie over de eigen bijdrage.


Zorgleefplan

Zodra u een indicatie heeft, kan een medewerker van Saffier met uw hulpvraag aan de slag. Een medewerker van Saffier neemt de huidige situatie grondig met u door en betrekt hierbij ook eventueel naaste betrokkenen (bijv. uw kind(eren), één van de buren of uw mantelzorger). Op basis van uw wensen en behoeften maken we een zorgleefplan, waarin precies staat wat we bij u thuis gaan doen, welke afspraken er samen zijn overeengekomen en wat u van iedere betrokken medewerker kunt verwachten. Het zorgleefplan zit in een cliëntmap en wordt altijd in uw woning bewaard. Daarnaast wordt er regelmatig met u overlegd of u tevreden bent en/of de zorg eventueel moet worden aangepast. Wanneer de zorg start en u verschillende gebieden hulpvragen heeft zal er een klein team samengesteld worden die deze zorg gaat uitvoeren. Bij het samenstellen van dit team zal er rekening gehouden worden met vereiste deskundigheid en natuurlijk uw eigen wensen.