Kwaliteit

“Kwaliteit”

Onze medewerkers doen er alles aan om het u naar de zin te maken, maar er kan altijd iets mis gaan.

Laat het ons weten. Door uw reactie kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.
Zo dient u een klacht in

Uw hulpverlener stelt het vaak op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van de klacht direct met u te bespreken. Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw hulpverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing kunt komen. U kunt er ook voor kiezen uw klacht voor te leggen aan de
klachtencommissie.

Voor klachten in de Klachtenbemiddeling:
Coördinator mevrouw L. de Boon;
T: 06-48 44 55 38

Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is:
E: bemiddeling@quasir.nl
W: www.quasir.nl

Dit doet de klachtenfunctionaris voor u

De klachtenfunctionaris behandelt klachten die rechtstreeks worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u doen: luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing; uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure bij de thuiszorginstelling; de klacht – eventueel anoniem – registreren; helpen bij het formuleren van de klacht. U wordt op de hoogte gehouden van de afhandeling van de klacht en uiterlijk binnen 6 weken ontvangt u een schriftelijke reactie van Saffier Zorg.

Geschilleninstantie

Als het bespreken/behandelen van uw klacht bij Saffier Zorg niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie is onpartijdig. Een klacht moet schriftelijk en voldoende gemotiveerd ingediend worden bij het bestuur van de stichting Zorggeschil (Stichting Zorggeschil, Postbus 1021, 7940 KA Meppel).

HKZ-Gecertificeerd  

Door Saffier Zorg B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Kleine Organisaties.

Bij HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels.