Uitsluitingscriteria

“Uitsluitingscriteria”

Saffier Zorg is een kleinschalige zorginstelling die zich voornamelijk richt op de persoonlijke verzorging in combinatie met huishoudelijke hulp en begeiding en dagbesteding van onze volwassen cliënten. Wij hanteren geen specifieke uitsluitingscriteria (met uitzondering van gedwongen zorg) maar beoordelen per aanvraag of de gevraagde zorg door ons is te realiseren.

Mocht tijdens de zorgverlening blijken dat de geboden zorg niet meer realiseerbaar is dan zullen wij met de client gaan zoeken naar een beter passende zorg of andere mogelijkheden.

  • Gedwongen zorg

Saffier Zorg BV heeft als zorginstelling alleen te maken met cliënten die vanuit vrijwillige deelname zorg ontvangen. Het is echter mogelijk dat cliënten het niet volledig eens zijn met de zorgverlening die zij ontvangen of dat er in goed overleg met de cliënt, mantelzorgers en andere zorgverleners zorg moet worden ingezet die voor de cliënt vrijheidsbeperkend werkt.

Het standpunt van Saffier Zorg BV rond de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is dat onze medewerkers geen gedwongen zorg verlenen. Gezien de doelgroep en de werkwijze past de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen niet bij ons, cliënten die hiervoor in aanmerking komen zullen worden overgedragen aan andere zorginstellingen voor het verlenen van de zorg.

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat Saffier Zorg en begeleiding niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurt zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing.

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen:

  • Agressie van de client
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Discriminatie
  • Zorgmijden