Begeleiding individueel

Begeleiding individueel

Individuele begeleiding gericht op het bevorderen of behouden van zelfredzaamheid, het groeien naar zelfstandigheid en/of participatie in de samenleving. Door naast iemand te gaan staan wordt het oplossend vermogen van de cliënt versterkt en het welbevinden vergroot. Onderdeel van de begeleiding is het versterken, opbouwen en ondersteunen van het systeem van de cliënt. De cliënt ervaart hierdoor meer steun.

Begeleiding Basis kan ingezet worden voor het aanleren of behouden van vaardigheden, ondersteuning gericht op het leren kennen van de identiteit en van daaruit keuzes te maken, regie en structuur in het dagelijks leven en het plannen van dagelijkse activiteiten.

Begeleiding Basis richt zich op cliënten met problematiek op meerdere leefgebieden maar is hanteerbaar in de context van de woon- en leefomgeving.

Resultaatgebieden

Door de inzet van begeleiding basis worden de volgende resultaten beoogd:

  • Bevorderen en behouden van zelfredzaamheid, groeien naar zelfstandigheid;
  • Bevorderen van de ontwikkeling van het kind door opvoed/opgroei ondersteuning;
  •  Zelfstandig thuis kunnen blijven wonen;
  • Het kunnen integreren en participeren in de samenleving en gericht op interactie met de wijk/buurt;
  •  Het structureren en uitvoeren van dagelijkse, praktische vaardigheden op alle relevante levensgebieden (persoonlijk functioneren, lichamelijke en psychische gezondheid, opvoeden en opgroeien, zingeving).
  •  Het versterken van het oplossend vermogen van de cliënt;
  •  Het ondersteunen, opbouwen, versterken van het systeem waaronder de mantelzorger

Welke zorg past bij mij?

Wilt u ook ontdekken welke zorg bij u past? Ontdek het samen met ons.

U krijgt direct persoonlijk advies en we geven u ook een heldere indicatie.