Dagbesteding

Begeleiding groepsverband

Dagbesteding is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de inwoner actief wordt betrokken en die hem dagstructuur/ritme en zingeving verleent en/of de thuissituatie ontlast. Een zinvolle daginvulling richt zich op (ontwikkelingsgerichte) activiteiten die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt.

Dagbesteding brengt mensen letterlijk in beweging en leidt af van problemen/beperkingen.
Doelen zijn dat het de zelfredzaamheid van de cliënt bevordert en de mate waarin hij kan participeren in de maatschappij verhoogt.

Dagbesteding basis kan ingezet worden wanneer een cliënt ondersteuning nodig heeft bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven en tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. Zij hebben behoefte aan ondersteuning bij het toepassen van vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.

Dagbesteding basis richt zich op cliënten die beperkt zijn in zelfredzaamheid door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking, of een psychiatrische of psychosociaal probleem, of een combinatie daarvan. Het gedrag van de cliënt is voorspelbaar en risico`s als gevolg van de problematiek zijn goed in te schatten.

Resultaatgebieden

Door de inzet van dagbesteding basis worden de volgende resultaten beoogd:

  • Het hebben van een zinvolle en gestructureerde daginvulling;
  • Het in stand houden of vergroten van sociaal-emotionele vaardigheden;
  •  Iemand is onderdeel van en draagt bij aan de samenleving;
  • Het onderhouden van sociale contacten (aansluitend op wat passend is bij de cliënt) en tegengaan van


eenzaamheid;

  • Het creëert ontwikkelingskansen die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt;
  •  Het ontlasten van de mantelzorger
  •  Het betrekken van de mantelzorger bij het bieden van ondersteuning aan degene voor wie hij/zij zorgt.

Welke zorg past bij mij?

Wilt u ook ontdekken welke zorg bij u past? Ontdek het samen met ons.

U krijgt direct persoonlijk advies en we geven u ook een heldere indicatie.